Danas je u Plandištu održana Prva, (1.) sednica Skupštine opštine Plandište kojom je predsedavao Goran Donevski, zamenik predsednika SO Planište. Na dnevnom redu bilo je ukupno 16 tačaka. Pre početka sednice, odbornik Danilo Lukić je predložio dopunu dnevnog reda koju odbornici nisu izglasali. Na samom početku, prisutni odbornici su verifikovali prestanak manadata odbornika Endre Saboa a nakon toga su jednoglasno potvrđeni mandati pet novih odbornika koji od danas čine saziv Skupštine opštine Plandište. To su sledeći odborici: Strahinja Brekić, Olina Rodić i Ljubomir Rakić sa izborne liste Aleksandar Vučić – Za našu decu (SNS) i sa liste SPS-a, Ivica Dačić –Socijalistička partija Srbije, Vladana Ilijevski i Mihaj Mikša. Nakon toga, tajnim glasanjem izabran je novi predsednik Skupštine opštine Plandište jer je iz ličnih razloga dosadašnji podneo ostavku na tu funkciju. Većinom glasova (17 za i 2 protiv) za novog predseednika SO Plandište izabran je Goran Donevski i sa istim brojem glasova je izabran i Vladan Mladenović za zamenika predsednika SO Plandište.

Odbornici su zatim razmatrali i usvojili Odluku o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine opštine Plandište u delu koji se odnosi na javnost sednice SO Plandište prisustvo i ponašanje medija na sednici. U daljem toku sednice odbornici su jednoglasno izabrali predsednike i članove skupštinskih radnih tela. Predsednik Odbora za društveno-ekonomski razvoj, privredu i finansije je Nadežda Milanović (SNS), Odbora za društvene delatnosti, socijalna pitanja i odnose sa verskim zajednicama, je Anđelko Mišeljić (SNS), Odbora za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu i unapređenje životne sredine, Biljana Maksimovski (SNS), Odbora za rad i razvoj mesnih zajednica, poljoprivredu i razvoj sela, Manuela Kornja (SNS), Odbora za predstavke i pritužbe, Sava Savkov (SNS), Odbora za borbu protiv korupcije, Olina Rodić (SNS), Saveta za mlade, Dejan Borisavljević (SNS), Komisije za rodnu ravnopravnost, Vladana Ilijevski (SPS), Saveta za zdravlje, dr Adriana Mikša (SNS), Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa, Danilo Lukić (Za bolju opštinu Plandište – advokat Lukić Danilo) i Korisničkog saveta javnih službi, Goran Mikulić (SNS) Obaveza je bila da predsednici ovih radnih tela budu odbornici SO Plandište.

Na kraju sednice, predsednik Skupštine, Goran Donevski obavestio je odbornike da se odbornička pitanja postavljaju u pismenoj formi. Na današnjoj sednici nije bilo odborničkih pitanja.