USVOJEN PLAN JAVNIH NABAVKI

Poslednja, 135. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je 22.01.2020. godine. U sazivu sednice kojom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac, bilo je 6 tačaka dnevnog reda.

Članovi Opštinskog veća opštine Plandište su prvo utvrđivali predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2019. godinu. U okviru ove tačke rečeno je da je Opština Plandište podnela zahtev za saglasnost Državnoj revizorskoj instituciji za angažovanje drugog lica za reviziju završnog računa budžeta opštine Plandnište za 2019. godinu, i da je 14. januara 2020. saglasnost dobijena. Reviziju Završnog računa budžeta opštine Plandište za 2019. godinu obaviće lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije, finansijskih izveštaja, izveštaje propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Nakon toga, većnici su razmatrali i usvojili Zaključak o usvajanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu na koje se primenjuje Zakon o javnim nabavkama. Plan javnih nabavki za 2020. godinu sastoji se od ukupno 33 javnih nabavki dobara, usluga i radova u ukupnom iznosu od 306.643.377 dinara. Dobra sačinjavaju 6 javnih nabavki, usluge 19 a radova je 8 nabavki. Takođe je predložen i usvojen Plan javnih nabavki za ovu godinu na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama koji se sastoji od ukupno 74 nabavke, od kojih su 23 nabavake, 30, usluge i 21 nabavka su radovi, u ukupnom iznosu od 32.030.000 dinara.

Na 135. sednici Opštinskog veća većnici su usvojili i Zaključak o usvajanju Plana javnih konkursa za 2020. godinu koji se donosi u cilju blagovremenog i kontinuiranog obaveštavanja udurženja i drugih organizacija civilnog društva o planiranim javnim konkursima radi blagovremene pripreme predloga projekata i programa. U 2020. godini u opštini Plandište će biti raspisana 4 javna konkursa. Konkurse za organizacije civilnog drušzva i za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja raspisuje Predsednik opštine a za dodelu sredstava crkvama i verskim zajedniciama i za posebne programe i projekte u oblasti sporta, raspisuje Opštinsko veće.

Većnici su jednoglasno usvojili i Zaključak o raspisivanju Konkursa za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2019/2020. godinu koji je otvoren od 21.01.2020. godine. Jedan od osnovnih uslova jeste da su studenti, koji studiraju na državnim fakultetima osnovne akademske ili Master studije, ostvarili prosečnu ocenu, najmanje 8,50. Detalji ovog konkursa nalaze se na sajtu opštine Plandište.

Pretposlednja i poslednja tačka su Zahtevi i molbe građana i drugih pravnih lica i tekuća pitanja. U okviru ovih tačaka odobrena su sredstva Centru za socijalni rad opštine Plandište i Domu zdravlja “1. Oktobar“ Plandište, za finansiranje odrđenog broja radnika u 2020. godini.