U četvrtak, 04.02.2021. godine održana je Četrnaesta sednica Opštinskog veća opštine Plandište kojom je predsedavao Jovan Repac, predsednik opštine Plandište, po funkciji i predsednik Veća. Na dnevnom redu bilo je 5 tačaka.

Većnici su na ovoj sednici razmatrati i jednoglasno usvojili Zaključka o usvajanju Prve izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu. U oviru ove tačke je rečeno da se zbog nabavke drva za ogrev koja su namenjena najugroženijim stanovnicima opštine Plandište, za potrebe Kancelarije za smanjenje siromaštva. Tako se ukupna vrednost Plana javnih nabavki za 2021. godinu menja, sa 94 miliona na 96 miliona 495 hiljada dinara. Takođe je jedoglasno usvojen Zaključak o usvajanju Programa unapređenja socijalne zaštite u opštini Plandište za 2021. godinu, koji mora da bude usaglašen sa Strategijom razvoja koju donosi Vlada Republike Srbije i sa Strategijom razvoja opštine Plandište. Program obuhvata mere i aktivnosti za podsticaj i razvoj postojećih i novih usluga socijalne zaštite na području Opštine. Na poslednjoj sednici Opštinskog veća jednoglasno je usvojen i Zaključak o utvrđivanju ekonomske cene usluge socijalne zaštite Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju koja iznosi 236,00 dinara po času. Cenu usluge plaća korisnik, odnosno njegovi srodnici obavezni na izdržavanje. Učešće korisnika, odnosno njegovih srodnika u plaćanju cene usluge određuje se na osnovu kriteriuma za učešće korisnika u ceni usluge socijalne zaštite koju donosi Opštinsko veća Plandište. Većnici su na ovj sednici, takođe jedoglasno, usvojili i Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma za učešće korisnika u ceni usluga socijalne zaštite Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju. U okviru ove tačke je rečeno da se učešće utvrđuje u zavisnosti od visine prihoda porodice, u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti. Centar za socijalni rad utvrđuje prihode za korisnike usluge kojima je pružanje usluga obeezbeđeno od strane Opštine Plandište. Poslednja tačka bila su tekuća pitanja.

Sednici su prisustvovali, Dušan Ćurčić, zamenik predsednika Opštine, član Veća po funkciji, Goran Donevski, predsednik SO Plandište i Aleksandra Odavić Mak, načelnica Opštinske uprave.