Odbornici Skupštine opštine Plandište u svom 14. redovnom zasedanju, kojim je predsedavao Goran Donevski, predsednik lokalnog parlamenta, raspravljalo je o 30 tačaka dnevnog reda. Sednici su po pozivu prisustvovali i Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište, Dušan Ćurčić, zamenik predsednika opštine Plandište, Vladan Mladenović, zamenik predsenika SO Plandište i Aleksandra Odavić Mak, načelnica lokalne samouprave.

Prva tačka na dnevnom redu bilo je usvajanje predloga Odluke o budžetu opštine Plandište za 2022. godinu sa predlogom Kadrovskog plana. Predlogom Odluke o budžetu opštine Plandište predviđeno je ukupno 575 milliona dinara, od kojih su ove godine opredeljena značajna sredstva za unapređenje komunalne i saobraćajne infrastrukuture i izradu projekata koji će biti realizovani u saradnji sa pokrajinskim i republičkim organima vlasti. Odbornici su nakon razmatranja predloga Odluke istu i usvojili.
Odbornici su tokom sednice razmatrali i usvajali predlog godišnjeg Programa poslovanja JP Polet Plandište za 2022. godinu i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na godišnji program poslovanja, zatim Program rada Istorijskog arhiva Bela Crkva, razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Kulturno obrazovanog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, Narodne biblioteke Plandište, Doma zdravlja „1. Oktobar“ Plandište, Centra za socijalni rad Plandište, Plan rada Osnovnih škola sa teritorije Opštine Plandište, Predškolske ustanove Srećno detinjstvo i utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na godišnji program poslovanja. Sve odluke usvojene su apsolutnom većinom glasova.