NAGRADE ZA SVE STUDENTE
KOJI STUDIRAJU NA DRŽAVNIM FAKULTETIMA

Sedamnaesta (17.) sednica Skupštine opštine Plandište održana je u petak, 20.05.2022. godine. Sednicom je predsedavao Vladan Mladenović, zamenik predsednika Skupštine opštine Plandište.

Pre usvajanja dnevnog reda, odbornici su glasali za dopunu dnevnog reda sa jednom tačkom, sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora JP „Polet“ Plandište, tako da je na dnevnom redu sednice ukupno bilo 8 tačaka. Odbornici su prvo razmatrali Predlog Odluke o utvrđivanju nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Plandišta. U vezi sa ovim predlogom rečeno je da se ova Odluka donosi radi usklađivanja sa pozitivno pravnim propisima i stvaranja uslova neophodnih za konkurisanje kod nadležnih organa za uređenje, sanaciju i izgradnju pristupnih saobraćajnica.

Nakon toga raspravljalo se i o Predlogu odluka o poveravanju poslova održavanja javnih zelenih površina, poslova upravljanja, uređivanja i održavanja pijaca, poslova upravljanja, održavanja i saniranje deponija i odluke o poveravanju distribucije vode. Svi ovi poslovi povereni su vršiocu komunalne delatnosti, JP „Polet“ Plandište.

Odbornici su na 17. sednici SO Plandište razmatrali i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o dodeli novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije Opštine Plandište. Prema novoj Odluci, omogućuje se i studentima koji nisu na budžetu a školuju se na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, dobijanje novčane nagrade odnosno konkurisanjem za dobijanje ove nagrade, za ostvarene dobre rezultate i postignut uspeh tokom studiranja. Razmatran je i Finasijski plan Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2022. godinu.

Na 17. sednici SO Plandište doneta je Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP „Polet“ Plandište.

Sve odluke donete su jednoglasno.

Sednici su prisutvovali predsednik opštine, Jovan Repac i zamenik predsednika opštine, Dušan Ćurčić.