Poslednja u ovoj kalendarskoj godini, 18. sednica Skupštine opštine Plandište održana je u sredu, 20.12..2017. godine. Sednicom je predsedavao Endre Sabo, predsednik SO Plandište.

Odbornici su prvo razmatrali i usvojili Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu (četvrti dopunski budžet).

Nakon toga, razmatran je Predlog Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2018. godinu koji je kreiran kao investicioni. Za 2018. godinu budžet je projektovan u iznosu od 545.441.645,00 dinara. Najveći prihodi se očekuju od poreza na zarade, zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i od transfera sa viših nivoa vlasti.

Na poslednjoj sednici SO Plandište u ovoj godini, odbornici su razmatrali i usvojili i Predlog Odluke o realizaciji budžeta Opštine Plandište u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu, Predlog Odluke o matičnim područjima na teritoriji opštine Plandište, Predlog Odluke o platama, dodacima, nakanadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Opštini Plandište kao i Predlog Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Plandište.

Usvojene su i Odluka o objavljivanju akata u „Službenom listu Opštine Plandište“, Odluka o dostupnosti javnih informacija o radu organa Opštine Plandište i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor.

Odbornici SO Plandište razmatrali su i usvojili Program poslovanja JP „Polet“ Plandište za 2018. godinu u okviru kojeg je rečeno da su za 2018. godinu planirali prihode u iznosu od 234.050.000,00 dinara i rashode od 23.005.000,00 dinara. Što se investicija tiče, planirane su u oblasti komunalnih delatnosti, delatnosti distribucije gasa, distribucije vode za piće i odlaganja komunalnog otpada.

Odbornici su razmatrali i usvojili Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2016/2017. godinu, Godišnji plana rada za školsku 2017/2018. godinu i Finansijski plan Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2018. godinu.

Takođe, Usvojeni su i Program rada i Finansijski plan  Kulturno obrazovnoig centra „Vuk Karadžić“ Plandište za 2018. godinu, Narodne biblioteke Plandište za 2017. godinu i Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2018. godinu, Doma zdravlja „1. Oktobar“ Plandište i Centra za socijalni rad u opštini Plandište za 2018. godinu.

Na dnevnom redu 18.sednice SO Plandište bilo je i razmatranje Osnova programskih aktivnosti i Finansijskog plana Crvenog krsta Plandište za 2018. godinu sa Kalendarom aktivnosti koji su obdornici, takođe usvojili kao i Finansijaki planovi i Planovi rada za 2018. godinu svih mesnih zajednica opštine Plandište, MZ Plandište, MZ Velika Greda, MZ Hajdučica, MZ Stari Lec, MZ Dužine, MZ Markovićevo, MZ Miletićemo, MZ Banatski Sokolac, MZ Jermenovci, MZ Barice, MZ Margita, MZ Kupinik i MZ Veliki Gaj.

Na 18. sednici SO Plandište, usvojen je i Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika opštine Plandište.

Na kraju sednice, predsednik opštine Plandište, Jovan Repac je svim odbornicima čestitao predstojeće praznike sa željom da se dobra saradnja nastavi i u novoj godini. Predsednik SO Plandište, Endre Sabo je zahvalio odbornicima na saradnji i aktivnom učešću u radu Skupštine i poželeo puno lične i porodične sreće svima.