Usvojen Drugi rebalans budžeta

Devetnaesta (19.) sednica Skupštine opštine Plandište održana je u petak, 15.07.2022. godine. Sednicom, u čijem radu je učestvovalo 13 odbornika, predsedavao je Goran Donevski, predsednik SO Plandište. Sednici su prisustvovali i predsednik zamenik predsednika opštine, Jovan Repac, Dušan Ćurčić i Aleksandra Odavić Mak, načelnica Opštinske uprave.

Pre usvajanja dnevnog reda, predsedavajući je rekao da predlaže dopuna sa još tri tačke koje su zajedno sa predloženim sazivom, odbornici jednoglasno usvojili. Na 19. sednici SO Plandište odbornici su prvo odlučivali o Drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Plandište za 2022. godinu, o Drugom rebalansu budžeta. U okviru ove tačke, izvestilac je rekao da će se zahvaljujući rebalansu raditi dva važna projekta, odnosno da su u pitanju dve važne investicije. Jedna je vodovodna čvorišta Margiti koja su do sada urađena u Plandištu, Velikoj Gredi i Hajdučici dok se druga investiticija odnosi radove na izgradnji kapele u Hajduči. U vezi sa kapelom je rečeno  da treba da bude završena do kraja godine. Drugim rebalansom budžet je uvećan za 119 miliona 171 hiljadu dinara i sada iznosi 772 miliona 536 hiljada dinara.

Odbornici su nakon toga odlučivali o postavljanju i održavanju javnih dečijih igrališta u svojini opštine Plandište. U odluci stoji da Opština Plandište postavljanje javvnih dečijih igrališta poverava pravnom licu ili preduzetniku u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Ovom Odlukom se postavljanje i održavanje javnih dečijih igrališta poverava Javnom preduzeću „Polet“ Plandište. Na dnevnom redu 19. sednice SO Plandište bila su Razrešenje starog i Rešenja o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Hajdučici i usvajanje Pravlinika o evidenciji nepokretnost u javnoj svojini opštine Plandište koji reguliše sadržinu i način vođenja evidencije o nepokretnostima u javnoj svojini Opštine Plandište. Odobornici su na 19. sednici SO Plandište razrešili dužnosti v.d. direktora JP „Polet“ Plandište, Miroslava Petrovića koji je odmah nakon toga imenovan za direktora. Ovu finkciju će obavljati u naredne četiri godine.