УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЉУБОМИР РАКИЋ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
ГОРАН ДОНЕВСКИ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Петак, 23. 12.2022.

Двадесетдруга (22) седница Скупштине општине Пландиште одржана је данас у свечаној сали КОЦ-а Вук Караџић Пландиште. На дневном реду је укупно било 36 тачака. Седницом је председавао до 34 тачке Горан Доневски, председник СО Пландиште а за последње три тачке, вођење седнице је преузео Владан Младеновић, заменик председника СО Пландиште.

Одборници су прво разматрали Предлог Одлуке о буџету општине Пландиште за 2023. годину са предлогом Кадровског плана. У оквиру ове тачке је речено да је буџет за 2023. годину пројектован на 685.841.732,00 динара и да се  ајвећи приходи буџета остварују од пореза на зараде, пореза на имовину, самосталних делатности, трансфера других нивоа власти и од закупа државне обрадиве земље. Такође је речено да је за наредну годину планирана реализација 8 капиталних пројекат и да је за ту намену одвојено 9,07 % средстава пројектованог буџета. Након тога одборници су разматрали предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине. У вези са овом одлуком је речено да је дошло до промена и да је увећана накнада за коришћење јавне површине на којој се налазе расхладни уређаји. У почетку је накнада рађена на основу броја уређаја који се налазе на јавној површини а сада се наплаћује на основу површине која се користи. У зимском периоду се ова наканада умањује за 80%. Пландиште, предлог Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110кВ/20кВ, Одлуке о Платама, додацима, накнадама и другим примањима изабрани, именованих и постављених лица у општине Пландиште и Одлуке о матичним подручјима на територији општине Пландиште која предвиђа у будуће свега 2 матична подручја, Пландиште и Велика Греда. Ова Одлука ће се примењивати од 01.01.2023. године.

Следе Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга која се односи на одношење смећа, зимско одржавање улица и путева и услуге одржавања зеленила на подручју општине након чега је разматран Годишњи програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште. На дневном реду нашао се и Статут Народне библиотеке Пландиште и Програм рад и Финанасијски план Народне библиотеке Пландиште за 2023. годину. На 22. седници СО Пландиште разматран је План и програма рада и Финансијски план КОЦ-а “Вук Караџић“ Пландиште за 2023. годину, Програм рада и Финансијски план Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште за 2023. годину као и Програм рада и Финансијски план Центра за социјалкн и рад Пландиште за 2023. годину. Након тога, разматране су Основе програмских активности и Финансијски план Црвеног крста Пландиште за наредну годину, Програм рада за 2023. годину Историјског архива Бела Црква и Финансијски планови све три основне школе у општини, ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште, ОШ “Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и ОШ “Јован Јовановић Змај“ Хајдучица као и Предшколске установе „Срећно детињство“.

Одборници ће затим разматрати План рада и Финансијски план свих месних заједница општине Пландиште, за МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник , МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица за 2023. годину.

Задњих пет тачака су разрешења и именовања. За в.д. директора Народне библиотеке Пландиште именована је досадашња директорица, Биљана Јуначков а за директора Центра за социјални рад, Горан Доневски, до именовања, председник Скупштине општине Пландиште. На предлог Одборничке групе СНС Александар Вучић-За нашу децу, већином гласова за новог председника Скупштине општине Пландиште изабран је Љубомир Ракић, члан Српске напредне странке Љубомир Ракић из Купиника рођен је у Книну 1989. године. По занимању је специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Од 2016. године ради у ОШ “Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици а од 2018. и у ОШ “Јован Стерија Поповић“ у Великој Греди на пословима наставника информатике, и рачунарства, наставника технике и технологије и наставника физике.

Scroll to Top