Danas (27.05.2020.) je održana 36. sednica Skupštine opštine Plandište. Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao Endre Sabo, predsednik SO Plandište bile su ukupno 4 tačke. Odbornici su prvo razmatrati i usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu (Drugi dopunski budžet). Izvestilac po ovoj tački je rekao da je do izmene došlo zbog priliva sredstava na određenim aproprijacijama gde je u vreme planiranja budžeta planiran manji iznos sredstava. Najveći priliv sredstava, čak 40% bio je iz transfera koje Opština dobija sa viših nivoa vlasti, iz Pokrajine i Republike. Ovom Odlukom iznos budžeta od 649.123.898,00 dinara zamenjuje se novim iznosom od 663.182.464,00 dinara. Drugim rebalansom je izmedju ostalog planirana izgradnja kapele u Margiti, Dogradnja i rekonstrukcija mesnog groblja u Plandištu, prva faza i Radovi na sanaciji čvorišta na vodovodnoj  mreži u Hajdučici.

Odbornici su na 36. sednici SO Plandište jednoglasno doneli i Odluku o ulaganju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Plandište i povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća „Polet“ Plandište. Izvestilac po ovoj tački je rekao da je razlog za donošenje ove Odluke je povećanje osnovnog kapitala Javnog preduzeća „Polet“ Plandište i udela Opštine Plandište kao osnivača. Osnovni kapital je uvećan neneovčanim ulaganjem. Nakon toga, doneta je Odluka o izmeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća „Polet“ Plandište zbog povećanja osnovnog kapitala JP „Polet“ Plandište koji sada iznosi 37 miliona dinara.

Poslednja tačka bila su Odbornička pitanja

Sednici su prisustvovali i Jovan Repac i Goran Donevski, predsednik Opštine i zamenik predsednika.