USVOJEN TREĆI REBALANS BUDŽETA

U petak, 16.10.2020. godine održana je četvrta sednica Skupštine opštine Plandište u novom sazivu. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik SO Plandište, Goran Donevski je predložio dopunu još sa jednom tačkom koju su odbornici izglasali. Predlog dopune dnevnog reda imao je i Danilo Lukić, predsednik odborničke grupe „Za bolju opštinu Plandište – advokat Lukić Danilo“ sa tri tačke, koje odbornici nisu izglasali. Današnjom sednicom Skupštine u čijem radu je učestvovalo 17 odbornika, predsedavao je Goran Donevski. Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda, predsednik SO Plandište je saopštio odbornicima da su u Skupštini opštine Plandište formirane tri odborničke grupe, „Aleksandar Vučić-za našu decu“ (15 odbornika) čiji je predsednik Vladan Mladenović,  odbornička grupa „Ivica Dačić -Socijalistička partija Srbije“ (2 odbornika), predsednik Sava Savkov i Odbornička grupa „Za bolju opštinu Plandište-advokat Lukić Danilo“, predsednik Dailo Lukić.

Nakon toga odbornici su razmatrali i doneli Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu (Treći dopunski budžet) kojoj je budžet u iznosu od 669 miliona dinara korigovn na iznos od 613 miliona dinara. Na današnjoj sednici su donete i Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Plandište koja se odnosi na izmene i dopune u svim naseljenim mestima opštine i Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište koje se odnosi konkretno na izmene u samom Plandištu.

Takođe, odbornici su usvojili Odluku o izmeni Odluke o određivanju lokalcije za odlaganje inertnog otpada, odnosno građevinskog otpada koji nije opasan na 8 lokacija za 7 naseljenih mesta, Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadaratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Plandište U okviru ove tačke rečeno je da su na teritoriji opštine Plandište određene 3 zone za utvrđivanje poreza na imovinu. Odlkom je utvrđena prosečna cena kvadratnog metra za građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo zemljište, za stanove i kuće za stanovanje. Nakon toga odbornici su razmatrali i usvojili Godišnji programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Plandište. U okviru ove tačke je rečeno da će na licitaciji biti 311 licitacionih jedinica. Doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u držvnoj svojini, a nakon toga su usvojeni Izveštaj o radu Predškolske ustanove i Godišnji plan rada „Srećno detinjstvo“ Plandište za radu 2019/2020. godinu.

Odobornici su na sednici glasali za razrešenje odnosno imenovanje, direktora Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, Opštinske izborne komisije Opštine Plandište u stalnom sastavu, člana Saveta za međunacionalne odnose opštine Plandište, dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda i za članove Komisije za odlučivanje po zahtevima za vraćanje zemljišta.

Sedam odborničkih pitanja postavio je Danilo Lukić u pismenoj formi i zahtevao da odgovore dobiju svi odbornici.

Sednici su prisustvovali predsednik i zamenik predsednika opštine, Jovan Repac i Dušan Ćurčić, zamenik predsednika Skupštine, Vladan Mladenović i načelnica Opštinske uprave, Aleksandra Odavić Mak.