UTVRĐEN PREDLOG ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018. GODINU

Poslednja, 59. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je 14.12.2017. godine i na dnevnom redu je imala 35 tačaka. Sedncom je predsedavao predsednik opštine Plandište, Jovan Repac.

Posle usvajanja zapisnika sa 57. sednice, većnici su prvo utvrdili Predlog Odluke o izmenma i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu (četvrti dopunski budžet). Nakon toga, utvrđen je Predlog Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2018. godinu za koji je rečeno da će u narednoj godini biti investicioni. Većnici su zatim utvrdili  Predlog Odluke o realizaciji budžeta Opštine Plandište u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu, Predlog Odluke o platama, dodacima, nakanadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Opštini Plandište, kao i Predlog Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Plandište.

Na 59. sednici Opštinskog veća utvrđeni su predlozi Odluke o objavljivanju akata u „Službenom listu Opštine Plandište“, Odluke o dostupnosti javnih informacija o radu organa Opštine Plandište i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor. Većnici su razmatrali i usvojili i Program poslovanja JP „Polet“ Plandište za 2018. godinu i utvrdili Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja. Razmatrani su Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2016/2017. godinu, Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ za školsku 2017/2018. godinu i Finansijski plan Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2018. godinu, a nakon toga su utvrđeni Predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na te izveštaje i Finasijski plan. Većnici su na 59. sednici Opštinskog veća razmatrali i Program rada i Finansijski plan Narodne biblioteke Plandište za 2017. godinu, Istorijskog arhiva Bela Crkva, Doma zdravlja „1. oktobar“ i Centra za socijalni rad a nakon toga utvrđivali Predloge Rešenja o davanju saglasnosti na te programe i finansijske planove. Članovi Opštinskog veća opštine Plandište razmatrali su i Osnove programskih aktivnosti i Finansijski plan Crvenog krsta Plandište za 2018. godinu sa Kalendarom aktivnosti a nakon toga utvrdili Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Osnove programskih aktivnosti i Finansijaki plan.

Razmatrani su Finansijski plan i Plan rada za 2018. godinu MZ Plandište, MZ Velika Greda, MZ Hajdučica, MZ Stari Lec, MZ Dužine, MZ Markovićevo, MZ Miletićemo, MZ Banatski Sokolac, MZ Jermenovci, MZ Barice, MZ Margita, MZ Kupinik i MZ Veliki Gaj kao i Predlog Rešenja o usvajanju Strategije o upravljanju rizicima za period 2018.-2020. Pretposlednja i poslednja tačka su bili zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.