USVOJENA STRATEGIJA UNAPREĐIVANJA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA OPŠTINE PLANDIŠTE 2021-2025

Šesta sednica Skupštine opštine Plandište održana je u petak, 12.03.2021. godine. Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao Goran Donevski, predsednik Skupštine opštine Plandište bilo je 11 tačaka. Sednica je održana u Svečanoj sali Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište uz poštovanje svih epidemioloških mera u borbi protiv korona virusa.

Odbornici su prvo odlučivati o postavljenju Zamenika sekretara Skupštine opštine Plandište. Odborničkom većinom, Magdalena Tošić, diplomirani pravnik, načelnica odeljenja za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Plandište postavljena je za zamenika sekretara SO Plandište. Nakon toga razmatrano je i doneto više odluka. U vezi sa Odlukom o vršenju eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Plandište za 2020. godinu rečeno je da će eksternu reviziju završnog računa budžeta opštine Plandište obaviti lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije uz saglasnost Državne revizorske institucije.

Na poslednjoj sednici SO Plandište, odbornici su usvojili i Odluku o usvajanju Strategije unapređivanja predškolskog vaspitanja i obrazovanja opštine Plandište 2021-2025. za koju je rečeno da je jedana od aktivnosti projekta „Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja – SUPER“ koji se realizuje iz IPA pretprisupnih fondova Evropske unije u saradnji sa Ministrastvom prosvete, nauke i tehnloškog razvoja. Takođe je usvojena i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište kao i Odluka o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja. Za ovu odluku je rečeno uređuje uslove, kriterijume, obim, način i postupak dodele kao način i postupak kontrole korišćenja i vraćanja sredstava za podsticanje programa projekata koje realizuju udruženja.

Na 6.sednici sednici SO Plandište odbornici su usvojili Program za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište, Program za korišćenje sredstsva od naplate naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište za 2021. godinu i Program rada Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2021. godinu.

Nakon toga usvojeno je Rešenje za obrazovanje stručne komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, unapređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u sastavu: Zoran Majkić, predsednik i članovi: Ilija Selaković, Dragoslav Avramović, Zoran Brdar, Dragan Cvetanovski, Igor Đorđevski i Ljiljana Kunevski. Na 6. sednici Skupštine opštine Plandište odbornici su doneli Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica, Vjeročke Marček zbog odlaska u penziju i Rešenje o imenovanju novog člana, Dimitrija Angelovskog. Sednici su prisustvovali predsednik Opštine, Jovan Repac, zamenik predsednika, Dušan Ćurčić, zamenik predsednika SO Plandište, Vladan Mladenović i načelnica Opštinske uprave, Aleksandra Odavić Mak.