ИЗВЕШТАЈ СА 86. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УТВРЂЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2022.

Осамдесет шеста (86.) седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у петак, 08.07.2022.године, у Малој сали СО. Седницом је председавао Јован Репац, председник Општине Пландиште.

Осим већника, седници су присуствовали Душан Ћурчић,заменик председника Општине, члан Већа по функцији и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе Пландиште. На дневном реду ове седнице је укупно 6 тачка. Већници су прво утврдили Предлог Одлуке о Другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022 годину (Други ребаланс буџета). Другим ребалансом буџет је увећан за 119 милиона 171 хиљаду динара, и сада износи 772 милиона 536 хиљада динара.

Након тога разматран је и предлог Одлуке о постављању и одржавању јавних дечијих игралишта у својини општине Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да је циљ доношења ове одлуке усаглашавање са Правилником о безбедности дечијих игралишта, како нових тако и постојећих. Овом одлуком, Општинско веће образује Стручно тело за контролу стања и одржавања јавних дечијих игралишта.

На дневном реду 86. седнице Опшштинског већа био је и предгог Решења о утврђивању висине и начина регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште за период септембар-децембар 2022. године. Добра вест за ученике а још више за њихове родитеље је да ће Општина сносити трошкове превоза, месечних карата у пуном износу цене коју наплаћује овлашћени превозник. Осим дневних карта, Општина ће у целосту платити и цену карата за ученике који путују у дане викенда, повремено. На овој седници усвојен је и предлог Решења о одобравању исплате новчаних награда најбољим студентима са територије општине Пландиште и предлог Решења о одређивању годишњег одмора начелници Општинске управе општине Пландиште.

Последња тачка су била текућа питања.

Scroll to Top