USVOJEN ZAVRŠNI RAČUN I PRVI REBELANS BUDŽETA

Danas je u Sali bioskopa KOC-a održana Deveta sednica Skupštine opštine Plandište. U radu sednice kojom je predsedavao Goran Donevski, predsednik  SO Plandište učestvovalo je 15 odbornika.

Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik je predložio dopunu sa jednom tačkom koja se odnosi na izmenu Finansijskog plana OŠ “Jovan Sterija Popović“ Velika Greda zbog dobijenih sredstava za realizaciju projekta „Tekuće popravke i održavanje objekta OŠ “Jovan Sterija Popović“ Velika Greda. I predsednik Odborničke grupe „Za bolje Plandište, advokat Lukić Danilo“ je predložio dopunu dnevnog reda, sa dve tačke, koje odbornici nisu usvojili.

Odbornici  su  na ovoj sednici prvo usvojili Odluku o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2020. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da su ukupni prihodi i  primanja sa prenetim sredstvima bili preko 561 milion dinara a da su i ukupni rashodi i izdaci budžeta opštine Plandište u 2020. godini iznosili preko 543 miliona  dinara, tako da je suficit u prošloj godini iznosio 17.857 miliona dinara.

Što se tiče Odluke o pravim izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2021. godinu (Prvi rebalans), izvestilac po ovoj tački je rekao da se budžet koriguje naviše, zahvaljijući  većem prilivu sredstava od planiranih u ovom periodu, i to od zakupa državne poljoprivrednog zemljišta, od kapitalnih namenskih transfera APV i od poreza na zarade. Ukupan budžet opštine Plandište, prvim rebalansom je  nešto više  od 665 miliona dinara.

U vezi sa  Odlukom o oslobađanju od obaveze plaćanja naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Plandište rečeno je da se utvrđuje oslobađanje obaveze plaćanja naknada korišćenja javnih površina za 2020.i 2021. godinu, u cilju pružanja pomoći u saniranju negativnih posledica koje trpe privredni subjekti, nastalih usled bolesti Covid-19. Nakon toga, odbornici su razmatrali i izglasali Odluku o uslovima i merama za uklanjanje objekata, Odluku o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje koja sa Skupštine prelazi u nadležnost Opštinskog veća, Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije koji trpi izmenu zbog toga što je, zbog smrti direktora,  imenovan novi v.d.  direktor JP “Polet“ Plandište.

Na 9. sednici SO Plandište izglasano je Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Plandište za period januar-decembar 2020. godine i Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o implementaciji Plana javnog zdravlja opštine Plandište za 2020. godinu. Nakon toga razmatrani su  Izveštaji o radu i finansijskom poslovanju za 2020. godinu  i izglasana  Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaje o radu i Izveštaje o finansijskom poslovanju  Istorijskog arhiva Bela Crkva, Narodne biblioteke Plandište u okviru kojeg je rečeno da se u prošloj godini nabavljeno 1329 knjiga, da ima 1612 članova i da je u prošloj godini posetilo 5126 posetilaca. Izglasana su i  Rešenja i za  Kulturno-obrazovni centra „Vuk Karadžić“ Plandište, Dom zdravlja “1.Oktobar“ Plandište, Centar za socijalni rad Plandište i za Crvenoi krst Plandište. Za Predškolsku ustanovu „Srećno detinjstvo Plandište“ i OŠ “Dositej Obradović“ Plandište, OŠ “Jovan Sterija Popović“ Velika Greda i OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica, većnici su razmatrali njihove Finansijske izveštaje a nakon toga su utvrđivani predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaje za period 01. januar – 31. decembar 2020. godinu.

Takođe, odbornici su  na 9. sednici SO Plandište izglasali i Rešanja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj svih  mesnih zajednica Opštine Plandište (MZ Banatski Sokolac, MZ Barice, MZ Velika Greda, MZ Veliki Gaj, MZ Dužine, MZ Jermenovci, MZ Kupinik, MZ Margita, MZ Markovićevo, MZ Miletićevo, MZ Plandište, MZ Stari Lec i MZ Hajdučica)  za 2020. godinu.

Osim odbornika, sednici su prisustvovali Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište, i Aleksandra Odavić Mak, načelnica Opštinske uprave opštine Plandište.

Osim Odluke o oslobađanju od obaveze plaćanja naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Plandište koja je doneta jednoglasno, sve ostale odluke donete su odborničkom većinom.