Poslednja 94. sednica Opštinskog veća opštine Plandište kojom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac, održana je 27.12.2018. godine. Na dnevnom redu poslednje sednice bilo je 7 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 93. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici su prvo razmatrati i usvajati Predlog Rešenja o usvajanju godišnjih planova inspekcijskog nadzora za 2019. godinu nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Plandište. U okviru ove tačke je rečeno da su predloženi planovi:Komunalne inspekcije u sastavu Službe za inspekcijeske poslove Opštinske uprave opštine Plandište, Inspekcije za drumski saobraćaj i Inspekcije za saobraćaj i puteve u sastavu Službe za inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Plandište i Inspekcije naplate.

Nakon toga većnici su odlučivati i jednoglasno usvojili Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period januar-jun 2019. godine. Opština će snositi troškove mesečnih karata iznad 5000,00 dinara od cene koju naplaćuje ovlašćeni prevoznik, umanjenu za komercijani popust za sve relacije sa susednim opštinama (Alibunar, Vršac, Sečanj), Opština će snositi troškove mesečnih karata iznad 4000,00 dinara od cene koju naplaćuje ovlašćeni prevoznik, umanjenu za komercijani popust za relaciju Margita-Vršac i Jermenovci-Alibunar, Opština će snositi troškove mesečnih karata iznad 2500,00 dinara od cene koju naplaćuje ovlašćeni prevoznik, umanjenu za komercijani popust za sve relaciju sa susednim opštinama za januar i jun 2019. godine i Opština će snositi troškove mesečnih karata u visini od 30% od cene koju naplaćuje ovlašćeni prevoznik, umanjenu za komercijani popust za sve relacije van susednih opština (Beograd, Pančevo, Zrenjanin).

Jednoglasno je usvojen i Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period januar-jun 2019. godine koja je 30% od cene povremenih/vikend karata koje naplaćuje ovlašćeni prevoznik. Učenici završnih godina ostvaruju ova prava za period januar-maj 2019. godine. Nakon toga, većnici su usvojili i Predlog Rešenja o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta.

            Pretposlednja i poslednja tačka saziva nove 94. sednice Opštinskog veća su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.