Na osnovu članova 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama i člana 239. Zakona o javnim nabavkama, Opština Plandište, poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku dobara „JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE“.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde. 

Izmenu Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Prečišćen tekst  Konkursne dokumentacijemožete preuzeti ovde. 

Izmenu Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Prečišćen tekst  Konkursne dokumentacijemožete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.

Odluku o izmeni Ugovora možete preuzeti ovde.