Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku radova „IZGRADNJA KAPELE U VELIKOM GAJU“. Predmetna javna nabavka sprovodi se u otvorenom postupku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovor na pitanje možete pogledati ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.

Odluku o izmeni Ugovora možete preuzeti ovde.

Odluku o izmeni Ugovora možete preuzeti ovde.