Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku radova „POJAČANO ODRŽAVANJE I KRPLJENJE PUTEVA U NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE PLANDIŠTE“.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja možete pogledati ovde.

Izmenu Konkursne dokumentacije možete pogledati ovde.

Konkursnu dokumentaciju (prečišćen tekst) možete preuzeti ovde.

Obeveštenje o produženju roka za podnošenje Ponuda možete pogledati ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.

Odluku o izmeni Ugovora možete pogledati ovde.