U cilju sprovođenja Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Plandište („Sl.list opštine Plandište, br. 25/2017), a na osnovu stava II Rešenja o imenovanju Komisije za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog Saveta za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Plandište („Sl.list opštine Plandište, br.  1/2018) i člana 2. Poslovnika o radu Komisije za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog Saveta za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Plandište br. 110-14/2018-IV od 22.05.2018.godine i Zaključka o raspisivanju Konkursa za izbor trećeg člana Lokalnog antikorupcijskog Saveta za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Plandište br. 111-5/2018-IV od 11.07.2018.godine, Komisija za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog Saveta za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Plandište raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor trećeg člana Lokalnog antikorupcijskog Saveta
za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana
za opštinu Plandište

 

Pozivaju se građani sa teritorije opštine Plandište da dostave kandidature za članstvo (izbor trećeg člana) u Lokalnom antikorupcijskom Savetu za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Plandište 2017-2021 godine.

Kompletan tekst Javnog konkursa za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog saveta za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Plandište možete pogledati ovde.

Formular prijave za Javni konkurs za članstvo u Lakalnom antikorupcijskom savetu Opštine Plandište možete preuzeti  ovde.

Upitnik za procenu karakteristika lica  za izbor  članova Lokalnog antikorupcijskog saveta za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana  za opštinu Plandište možete preuzeti ovde.