Na osnovu člana 38. stav 2. i člana 39. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/2016 i 88/2019) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Polet“ Plandište, koju je donela Skupština Opštine Plandište, broj: 011-10/2022-I  od 20.05.2022. godine, Skupština Opštine Plandište raspisuje JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „POLET“ PLANDIŠTE.

Kompletan tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde.