Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15 i 5/17), Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za opštinu Plandište za 2019 godinu i Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja sufinansiranje za 2019. godinu  broj 3600-101-2/2019 od 06.05.2019. godine NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE FILIJALA VRŠAC u saradnji sa OPŠTINOM PLANDIŠTE raspisuju JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI.

Kompletan tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Prijavu za sprovođenjeJavnog rada možete preuzeti ovde.