Na osnovu Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Pravilnika o kriterijuma i načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja, Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu, Odluke o učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2020 godini ministra za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Plandište za 2020 godinu i potpisonog Sporazuma o uređivanju međusobnix prava i obaveza u realizaciji  programa ili mera  aktivne politike zapošljavanja NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE, FILIJALA VRŠAC u saradnji sa OPŠTINOM PLANDIŠTE raspisuju JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2020. GODINI.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Prijavu za sprovođenje Javno rada možete preuzeti ovde.