Na osnovu Rešenja Opštinskog veća opštine Plandište o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište “ broj 21/2021 i 25/2021) i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list opštine Plandište “ broj   25/2021), opština Plandište raspisuje JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Plandište za 2021. godinu.

Kompletan tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Prilog 1 – prijavni obrazac možete preuzeti ovde.

Prilog 2 – listu privrednih subjekata možete preuzeti ovde.

Prilog 3 – Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova možete preuzeti ovde.

Prilog 4 – preliminarnu rang listu krajnjih korisnika možete preuzeti ovde.