Na osnovu Rešenja Opštinskog veća opštine Plandište o raspisivanju Javnog konkursa za za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Plandište za 2021. broj 310-8/2021-III od 13.08.2021. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list opštine Plandište“, broj 15/2021 i 20/2021), opština Plandište raspisuje JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine  Plandište za 2021. godinu.

Kompletan tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Prilog 1 – prijavni obrazac možete preuzeti ovde.

Prilog 2 – listu privrednih subjekata možete preuzeti ovde.

Lista firmi/privrednih subjekata sa koje građani biraju jednu firmu za meru -ugradnja stolarije, od koje moraju da pribave predračun sa cenom i količinom opreme i ugradnju, dopunila je novim brojevima telefona koje možete preuzeti ovde.

Prilog 3 – Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova možete preuzeti ovde.