U skladu sa tačkom 46. Uputstva o obaveštavanju javnosti o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (“Službeni vojni list“, broj 3/2015), a radi realizacije obaveze propisanih zakonom, opština Plandište vrši medijsko upoznavanje stanovništva opštine Plandište o aktivnostima Centra Ministarstva odbrane Pančevo.

Centar Ministarstva odbrane Pančevo objavio je javni oglas i obaveštenje za javnost za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije.

Više informacija može se dobiti u Centru Ministarstva odbrane Pančevo, adresa Miloša Obrenovića broj 1, Pančevo na broj telefona 013/326 – 237, ili u Kancelariji Ministarstva odbrane Vršac, adresa Svetosavski trg broj 10 na broj telefona 013/839 – 020.

Kompletan tekst javnog oglasa, obaveštenja za javnost i informacije o pozivanju lica iz rezervnog sastava možete pogledati na sajtu Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs i OVDE.

Centar Ministarstva odbrane Pančevo