Na osnovu člana 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, br. 62/06, 69/08, 41/09, 112/15, 80/2017 i 95/2018) i 59 Statuta opštine Plandište („Sl.list opštine Plandište“ br. 30/2018), Predsednik opštine Plandište dana 03.10.2022. godine, raspisuje Javni oglas za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u građevinskim reonima naselja na teritoriji opštine Plandište radi poljoprivrednog obrađivanja.

Kompletan tekst Javnog oglasa možete preuzeti ovde.