Na osnovu člana 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, br. 62/06, 69/08, 41/09 i 112/15) i člana 61. stav 1. tačka 6. Statuta opštine Plandište („Sl.list opštine Plandište“ br. 16/2008, 17/2012 i 3/2015), Predsednik opštine Plandište dana 24.09.2018 godine, raspisuje

 JAVNI OGLAS
ZA DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKIM REONIMA NASELJA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE RADI POLJOPRIVREDNOG OBRAĐIVANJA

 

I – Predmet javnog nadmetanja –

Opština Plandište daje u zakup na određeno vreme putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku – licitacijom neizgrađeno građevinsko zemljište u građevinskim reonima naselja na teritoriji opštine Plandište, radi poljoprivrednog obrađivanja.

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati ovde.