Na osnovu člana 27. i 34. Zakona o javnoj svojini („Sl. Glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020), člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br. 16/2018) i člana 59 Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“ br. 30/2018), predsednik opštine Plandište dana 01.04.2021. godine  raspisuje JAVNI OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora, putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku (licitacijom), u Velikoj Gredi, ul. Maršala Tita br. 80, na kome je opština Plandište upisana kao nosilac prava javne svojine.

Kompletan tekst Javnog Oglasa možete preuzeti ovde.