Na osnovu člana 8. stav 1. alineja 1. i člana 12. Pravilnika o radu Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica koji su bili korisnici programa kupovine seoske kuće sa sa okućnicim iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, a nisu dobile dodatnu pomoć namenjenu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće u vidu građevinskog materijala i druge opreme br. 9-13/ IV-03-2022 od 21.07.2022. godine, a u vezi sa Ugovorom o saradnji na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom, bez dodatne pomoći namenjene za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće u vidu građevinskog materijala i druge opreme, iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, zaključenog  između  Komesarijata  za  izbeglice  i  migracije (u daljem tekstu: Komesarijat)  i opštine Plandište (u daljem tekstu: Opština), zavedenog kod Komesarijata  pod brojem 9-9/813 od 28. oktobra 2021. godine, a kod Opštine pod brojem 9-32/2021-II od 22. oktobra 2021. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, a nisu dobile dodatnu pomoć namenjenu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće u vidu građevinskog materijala i druge opreme, (u daljem tekstu: Komisija), dana 21.07.2022. godine, raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta republike srbije i ap vojvodine, a nisu dobile dodatnu pomoć namenjenu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće u vidu građevinskog materijala i druge oprem.

Kompletan tekst Javnog poziva možete pruzeti ovde.