Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), člana 59. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, br. 30/2018) i člana 8. Odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu („Sl. list opštine Plandište“, broj 33/2020, 14/2021 i 27/2021),  Predsednik opštine Plandište,  raspisuje JAVNI POZIV ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU.

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.

Obrazac Prijave možete preuzeti ovde.