Na osnovu člana 42. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015 i 99/2016), 64. stav 1. tačka 1. Statuta Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“, broj 16/2008, 17/2012 i 3/2015) i člana 56. stav 1. i člana 63. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište”, broj 9/2012 i 15/2013), Opštinsko veće Opštine Plandište na sednici održanoj dana 08.12.2017. godine donelo je ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNI UVID NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PLANDIŠTE ZA 2018. GODINU.

Kompletan tekst Zaključka možete pogledati ovde.

Nacrt Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2018. godinu možete pogledati ovde.