Opštinska uprava opštine Plandište, Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove, inspekcijske poslove i poljoprivvredu, u skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavljuje:

J A V N I   U V I D
ZAHTEVI ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA
NA ŽIVOTNU SREDINU

 

BIOGAS TECHNOLOGY ONE” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-44/2019-02-IV Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2891 KO Margita, Opština Plandište.

 BIOGAS TECHNOLOGY TWO” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-45/2019-02-IV Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2895 KO Margita, Opština Plandište.

BIOGAS TECHNOLOGY THREE” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-46/2019-02-IV, Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2894 KO Margita, Opština Plandište.

BIOGAS TECHNOLOGY FOUR” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-47/2019-02-IV , Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2893 KO Margita, Opština Plandište.

BIOGAS TECHNOLOGY FIVE” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-48/2019-02-IV, Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2892 KO Margita, Opština Plandište.

 BIOGAS TECHNOLOGY SIX” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-49/2019-02-IV, Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2896 KO Margita, Opština Plandište.

 BIOGAS TECHNOLOGY SEVEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-50/2019-02-IV, Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2900 KO Margita, Opština Plandište.

BIOGAS TECHNOLOGY EIGHT” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-51/2019-02-IV Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2899 KO Margita, Opština Plandište.

BIOGAS TECHNOLOGY NINE” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-52/2019-02-IV Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2898 KO Margita, Opština Plandište.

BIOGAS TECHNOLOGY TEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-53/2019-02-IV, Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2897 KO Margita, Opština Plandište.

 BIOGAS TECHNOLOGY ELEVEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-54/2019-02-IV, Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2902 KO Margita, Opština Plandište.

BIOGAS TECHNOLOGY TWELVE” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-55/2019-02-IV, Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2906 KO Margita, Opština Plandište.

BIOGAS TECHNOLOGY THIRTEEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-56/2019-02-IV Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2905 KO Margita, Opština Plandište.

BIOGAS TECHNOLOGY FOURTEEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-57/2019-02-IV, Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2904 KO Margita, Opština Plandište.

BIOGAS TECHNOLOGY FIFTEEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-58/2019-02-IV, Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2903 KO Margita, Opština Plandište.

BIOGAS TECHNOLOGY SIXTEEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-59/2019-02-IV Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2907 KO Margita, Opština Plandište.

BIOGAS TECHNOLOGY SEVENTEEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-60/2019-02-IV, Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2911 KO Margita, Opština Plandište.

 BIOGAS TECHNOLOGY EIGHTEEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-61/2019-02-IV Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2910 KO Margita, Opština Plandište.

BIOGAS TECHNOLOGY NINETEEN” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-62/2019-02-IV Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2909 KO Margita, Opština Plandište.

BIOGAS TECHNOLOGY TWENTY” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-63/2019-02-IV Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2908 KO Margita, Opština Plandište.

 

Svi projekti imaju zajedničku lagunu koja se nalazi na kat. parc. br. 2889 KO Margita, Opština Plandište.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 16, radnim danima u vremenu od 08 do 13 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Opštinska uprava će u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.