Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br.62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18 – dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 i 25/2020) i člana Član 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni list opštine PLANDIŠTE“ broj 2/2007), Predsednik opštine  PLANDIŠTE je dana 16.04.2020. godine, doneo ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE i raspisuje OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH  PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE.

Kompletan tekst Oglasa možete preuzeti ovde.

Pregled grupisanih Javnih nadmetanja možete preuzeti ovde.

Obrazac projave na Oglas možete preuzeti ovde.

Formu uplatnice za uplatu depozita možete preuzeti ovde.