“ULOGA UČENIKA U ZAŠTITI ŽIVOTNER SREDINE“

Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zajedno realizuju pilot projekat pod nazivom „Uloga učenika u zaštiti životne sredine“. U implementaciji ovog projekta koja je predviđena za školsku 2021/2022. godinu, učestvuje 29 lokalnih samouprava, svaka sa po jednom školom iz svoje sredine.

Opština Plandište je jedna od lokalnih samouprava koju je Ministarstvo za zaštitu živone sredine, na onovu dosadašnje saradnje, prepoznalo kao sigurnog i pouzdanog partnera za realizaciju ovog pilot projekta čiji je cilj, pre svega, unapređenje znanja i stavova o životnoj sredini, jačanje profesionalnih kompetencija, razvijanje međupredmetnih kompetencija i primenu međupredmetnog pristupa u realizaciji raznovrsnih i sistematskih aktivnosti koje doprinose razvijanju ekološke svesti učenika, kao i roditelja.

U ime opštine Plandište, događaju koji je predstavljao podršu realizacije ovog pilot projekta, odnosno potpisivanju protokola o saradnji i načinu i uslovima realizacije ovog projekta prisustvovao je Dušan Ćurčić, zamenik predsednika opštine Plandište. Zamenik predsednika opštine je ovim povodom izjavio da će se tokom realizacije ovog projekta akcenat staviti na rad sa decom, na sprovođenje sistemske edukacije školaraca kako zaštititi i očuvati prirodu, na prirodna staništa, na proučavanje o uticajima čoveka na klimatske promene, zagađenje vazduha, davanje elementarnih znanja kako da se očuvaju zelene površine i pošumljava okolina. Zamenik predsednika opštine je takođe rekao, da je ovo odlična prilika da našu decu edukujemo, kako da dođu do čistije i lepše životne sredine.

Događaju su prisustvovali i ministri, Irena Vujović (Ministarstvo za zaštitu životne sredine), Marija Obradović (Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave) i Branko Ružić (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).