Na osnovu člana 6, pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za najbolje studente broj 110-3/2022-03-IV od 28.02.2022. godine, Komisija za izbor najboljih studenata sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj dana 19.04.2022. utvrila je Konačnu listu kandidata – najboljih studenata.

Konačnu listu kandidata možete preuzeti ovde.