Na osnovu člana 6. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište za školsku 2021/2022 godinu broj 110-3/2022-03-IV od 28.02.2022.godine i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište za školsku 2021/2022 godinu broj: 110-8/2022-03-IV od 31.05.2022. godine, Komisija za izbor najboljih studenata sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj dana 04.07.2022. utvrdila je Konačnu listu kandidata – najboljih studenata koju možete preuzeti ovde.