Na osnovu Zakona o izbeglicama, Uredbe o bližim uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbeglica i Pravilnika o radu Komisije za rešavanje stambenih potreba izbeglica, Komisija za rešavanje stambenih potreba izbeglica Komesarijata za izbeglice i migracije utvrdila je KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE U ZAKUP ZA ODREĐENO VREME SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE DVE STAMBENE JEDINICE U PLANDIŠTU NAMENJENE ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE koju možete pogledati i preuzeti ovde.