Na osnovu člana 6. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčane pomoći studentima prve godine master i doktorskih studija broj: 612-13/2020-03-IV od 15. januara 2021. godine, Komisija za dodelu novčane pomoći studentima prve godine master i doktorskih studija sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj dana 03. marta 2021. godine utvrdila je Konačnu listu studenata – kandidata korisnika novčane pomoći.

Kompletnu listu možete pogledati ovde.