Na osnovu člana 27. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list opštine Plandište broj 25/2021), Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, nakon sprovedenog Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u domaćinstvima na teritoriji opštine Plandište za 2021 godinu, na sednici održanoj dana 22.10.2021 objavljuje KONAČNU RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA.

Konačnu rang listu možete preuzeti ovde.