Na osnovu člana  46.  Zakona o  lokalnoj  samoupravi  („Sl.  glasnik  RS“,  broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 63. i člana 149. Statuta opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 30/2018), člana 3. Odluke o novčanoj pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, br. 27/2016) i čl. 53. Poslovnika Opštinskog veća opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 40/2019),  Opštinsko veće opštine Plandište, na sednici održanoj 13.10.2021. godine raspisuje KONKURS ZA NOVČANU POMOĆ STUDENTIMA PRVE GODINE OSNOVNIH STUDIJA SA TERITORIJE OPŠTINE PLANDIŠTE ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac Prijave možete preuzeti ovde.