Na  osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 63. i člana 149. Statuta opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 30/2018) i člana 3. Odluke o novčanoj pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 27/2016) i Zaključka o raspisivanju Konkursa br. 612-5/2019-III od 08.02.2019. godine, Opštinsko veće opštine Plandište, na sednici održanoj 08.02.2019. godine, raspisuje KONKURS ZA NOVČANU POMOĆ STUDENTIMA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU KOJI NISU UČESTVOVALI NA PRETHODNOM KONKURSU

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Prijavu na Konkurs možete preuzeti ovde.

Predlog liste studenata možete pogledati ovde.