Na osnovu člana 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/2016), člana 64. i 120. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 16/2008, 17/2012 i 3/2015) i člana 2. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 4/2017), Opštinsko veće opštine Plandište, na sednici održanoj dana 10.04.2018. godine, raspisuje Konkurs za prijavu posebnih programa i projekata u oblasti sporta koji se sufinansiraju iz budžeta opštine Plandište za 2018. godinu.

Sredstva po ovom Konkursu iznose 200.000,00 dinara i dodeljuju se za posebne programe i projekte iz oblasti sporta.

Obrazac prijave na konkurs može se preuzeti sa zvaničnog sajta Opštine Plandište www.plandiste-opstina.rs, ili u Sportskom savezu opštine Plandište, Vojvode Putnika 58/II u Plandištu.

Prijavu na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom, lično dostaviti u Sportski savez opštine Plandište, zaključno sa 27.04.2018. godine u 12,00 časova lično potpisano i overeno pečatom. Jedan primerak dostaviti elektronskom poštom na adresu: kancelarijazamlade@yahoo.com.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde.