Na osnovu članova 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), članova 87, 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS” br.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik Republike Srbije“ broj 16/16 i 8/17), člana 59. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“ broj 30/2018), člana 8. Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu i Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći broj: 401-00-00027/2019-01 od 12.03.2019. godine, Predsednik opštine Plandište raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje pro
jekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini

 

Kompletan tekst Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini možete pogledati ovde.

Obrazac 1 – Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja možete preuzeti ovde.

Obrazac 1a – Budžet Projekta možete preuzeti ovde.