Na osnovu članova 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), članova 87, 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS” br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 16/16 i 8/17), člana 59. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“ br. 30/2018), člana 8. Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu („Sl.list opštine Plandište“, br. 37/2019) i Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00216/2019-01 od 26.12.2019.  godine, Predsednik opštine Plandište raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje pro
jekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini

 

Komletan tekst Konkursa možete pogledati ovde.

Prijavu za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja možete preuzeti ovde.

Budžet projekta možete preuzeti ovde.

Rešenje o obrazovanju stručne komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja možete preuzeti ovde.

Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta opštine Plandište za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za 2020. godinu možete preuzeti ovde.