Barice

Related image   Matičar: Ilonka Berza

  Adresa: Maršala Tita br. 44
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26367 Barice
  Telefon: 013/867-099
   E-pošta: mkbarice@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Radno vreme: 07.00-15.00 (sreda)

 

Jermenovci

Related image   Matičar: Ilonka Berza

  Adresa: Maršala Tita br. 64
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26363 Jermenovci
  Telefon: 013/866-002
   E-pošta: mkjermenovci@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Radno vreme: 07.00-15.00 (ponedeljak, utorak, četvrtak, petak)

 

Velika Greda

Related image   Matičar: Dubravka Kocevski

  Adresa: Maršala Tita br. 114
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26366 Velika Greda
  Telefon: 013/865-075
   E-pošta: mkvelikagreda@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Radno vreme: 07.00-15.00 (utorak, četvrtak, petak)

 

Hajdučica

Related image   Matičar: Dubravka Kocevski

  Adresa: Janka Čmelika br. 33.
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26370 Hajdučica
  Telefon: 013/864-121
   E-pošta: mkhajducica@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Radno vreme: 07.00-15.00 (ponedeljak, sreda)

 

Veliki Gaj

Related image   Matičar: Dragan Panić

  Adresa: Dositeja Obradovića bb
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26365 Veliki Gaj
  Telefon: 013/873-060
   E-pošta: mkvelikigaj@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Radno vreme: 07.00-15.00 (utorak)

 

Kupinik

Related image  Matičar: Dragan Panić

 Adresa: Kosovska br. 44
Rezultat slika za icons png addressMesto: 26368 Kupinik
 Telefon: 013/872-070
 E-pošta: mkkupinik@gmail.com
Rezultat slika za icon clock Radno vreme: 07.00-15.00 (ponedeljak, sreda, petak)

 

Miletićevo

Related image   Matičar: Dragan Panić
  Adresa: Glavna br. 40.
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26373 Miletićevo
  Telefon: 013/876-005
   E-pošta: mkmileticevo@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Radno vreme: 07.00-15.00 (četvrtak)

 

Markovićevo

Related image   Matičar: Biljana Davidovski

  Adresa: Bratstva Jedinstva br. 20.
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26373 Markovićevo
  Telefon: 013/877-030
   E-pošta: mkmarkovicevo@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Radno vreme: 07.00-15.00 (utorak)

 

Dužine

Related image   Matičar: Biljana Davidovski

  Adresa: Bratstva Jedinstva br. 30
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26371 Dužine
  Telefon: 013/875-031
   E-pošta: mkduzine@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Radno vreme: 07.00-15.00 (ponedeljak, četvrtak)

 

Stari Lec

Related image   Matičar: Biljana Davidovski

  Adresa: Železnička br. 23
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26371 Stari Lec
  Telefon: 013/874-021
   E-pošta: mkstarilec@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Radno vreme: 07.00-15.00 (sreda, petak)

 

Margita

Related image   Matičar: Zoran Komerdelj

  Adresa: Bratstva Jedinstva br. 60
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26366 Margita
  Telefon: 013/863-110
   E-pošta: mkzmargita@gmail.com
Rezultat slika za icon clock   Radno vreme: 07.00-15.00 (četvrtak)

 

Banatski Sokolac

  Adresa: Školska br. 16
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26373 Banatski Sokolac
  Telefon013/871-040
  E-pošta: mkbansokolac@gmail.com