Javna preduzeća

 Javno preduzeće „Polet“ Plandište

   Adresa: Obilićeva 15
Rezultat slika za icons png address  Mesto: 26360 Plandište
   Telefon: 013/861-161
   E-pošta: e-posta@polet.org.rs
Related image Web sajt: www.polet.org.rs

Zdravstvene ustanove i socijalna zaštita

 Dom zdravlja „1 oktobar“ Plandište

 Adresa: Karađorđeva br.13
Rezultat slika za icons png address Mesto:  26360 Plandište
 Telefon:013/ 861-230
 E-pošta: dom.zdravlja@hemo.net
Related image Web sajt: www.dzplandiste.rs


Dom za duševno obolela lica „1 oktobar“ Stari Lec

 Adresa: Sutjeska br. 1
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26371 Stari lec
 Telefon:013/874-006
 E-pošta: domlec@ptt.rs
Related image Web sajt: www.dom1oktobarstarilec.rs


Centar za socijalni rad Plandište

 Adresa: Vojvode Putnika br. 38
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26360 Plandište
 Telefon:013/861-025
 E-pošta: csrplandiste@yahoo.com


Crveni krst Plandište

 Adresa: Vojvode Putnika br. 60
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26360 Plandište
 Telefon:013/861-862
 E-pošta: ckplandiste@yahoo.com

Ustanove kulture

Kulturno obrazovni centar “Vuk Karadžić” Plandište

 Adresa: Vojvode Putnika br.  58/2
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26360  Plandište
 Telefon: 013/862-318
E-pošta kultura.plandiste@hotmail.com

 

Narodna biblioteka “Plandište”

 Adresa: Vojvode Putnika br. 58
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26360  Plandište
 Telefon: 013/862-234
 E-pošta: plandbibl@hemo.net

Osnovne škole

Osnovna škola „Dositej Obradović“ Plandište

 Adresa: Vojvode Putnika br. 60
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26360 Plandište
 Telefon: 013/861-615
 E-pošta: skolapl@open.telekom.rs
Related image Web sajt: www.dositejobradovicplandiste.edu.rs

 

Osnovna škola „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda

 Adresa: Maršala Tita br. 116
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26366 Velika Greda
 Telefon: 013/ 865 – 003
 E-pošta:  skolavg@open.telekom.rs
Related image Web sajt: osjovansterijapopovic.nasaskola.rs

 

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica

 Adresa: Valentova br. 3
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26370  Hajdučica
 Telefon: 013/864-223
 E-pošta: oshajducica@open.telekom.rs
Related image Web sajt: www.jjzmaj-ha.edu.rs

Predškolske ustanove

Dečiji vrtić „Srećno detinjstvo“ Plandište

 Adresa: Karađorđeva bb
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26360 Plandište
 Telefon:013/ 861-216
 E-pošta: vrticp@hemo.net