Related image   Načelnica Opštinske uprave: Aleksandra Odavić Mak, diplomirani pravnik

   Telefon: 013/861-033
   Faks: 013/861-134
   E-pošta: aleksandra.mak.odavic@plandiste-opstina.rs


Odeljenje za privredu, lokalno-ekonomski razvoj, finansije i budžet i lokalnu poresku administraciju;

Related image Načelnica odeljenja za privredu, lokalno-ekonomski razvoj, finansije i budžet i lokalnu     poresku administraciju: Branka Pantić, master ekonomista.

 Telefon: 013/861-012
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: branka.pantic@plandiste-opstina.rs

 

Related image Šef odseka za finansije i budžet, privredu i LER: Jožef Boroš, diplomirani ekonomista.

 Telefon: 013/861-012
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: jozef.boros@plandiste-opstina.rs

 

Related image Šef Odseka za lokalnu poresku administraciju: Aleksandar Savkov, ekonomista.

 Telefon: 013/862-298
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: aleksandar.savkov@plandiste-opstina.rs

 

Related image Šefica Službe za poresku inspekciju: Jadranka Graovac, master ekonomista.

 Telefon: 013/862-298
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: jadranka.graovac@plandiste-opstina.rs

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove, inspekcijske poslove i poljoprivredu;

Related image Šefica službe za inspekcijske poslove: Gorica Stefanović, diplomirani inženjer geotehnike.

 Telefon: 013/862-166
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs

 

Related image Šefica službe za urbanizam, građevinsarstvo i zaštitu životne sredine: Nataša Borojević, master analitičar zaštite životne sredine.

 Telefon: 013/862-166
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: natasta.borojevic@plandiste-opstina.rs

 

Related image Šef službe za poljoprivredu i ruralni razvoj:  Zoran Majkić, diplomirani inženjer poljoprivrede.

 Telefon: 013/862-325
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: zoran.majkic@plandiste-opstina.rs

Odeljenje za društvene delatnosti i poslove organa opštine

Related image Načelnica Odeljenja za društvene delatnosti i poslove organa opštine: Magdalena Tošić, diplomirani pravnik.

 Telefon: 013/862-335
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: magdalena.horvat@plandiste-opstina.rs

 

Related image Zamenica Načelnice Odeljenja za društvene delatnosti i poslove organa opštine: Tatjana Đorđijevski, prosvetni inspektor.

 Telefon: 013/861-033
 Faks: 013/861-134
E-pošta: tatjana.djordjijevski@plandiste-opstina.rs

Odeljenje za opštu upravu, ljudske resurse i zajedničke poslove

Related image Načelnica Odeljenja za opštu upravu, ljudske resurse i zajedničke poslove: Lenuca Bogdanović, diplomirani menadžer.

 Telefon: 013/862-250
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: lenuca.bogdanovic@plandiste-opstina.rs

 

Related image Zamenik Načelnice Odeljenja za opštu upravu, ljudske resurse i zajedničke poslove: Rade Surla, diplomirani pravnik.

 Telefon: 013/862-335
 Faks: 013/861-134
E-pošta: rade.surla@plandiste-opstina.rs

Kabinet Predsednika opštine

Related image Jelena Leontijević, strukovni ekonomista

 Telefon: 013/861-033; 013/861-199
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: office@plandiste-opstina.rs