Na osnovu čl. 9. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), čl. 18. Odluke o postupku dodele i kontrole programa/projekata ili nedostajućig dela sredstava za finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja („Sl.list opštine Plandište“, br. 5/2021), Javnog Konkursa za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište za 2022. godinu br. 401-90/2022-II od 13.05.2022.godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka dodele bespovratnih finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva br. 02-10/2022-II od 06.05.2022.godine, Komisija za sprovođenje postupka dodele bespovratnih finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva objavljuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po javnom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta opštine plandište za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finasiranje programa/projekata od javnog intresa  koje realizuju udruženja za 2022. godinu.

Kompletnu listu možete preuzeti ovde.