Javno preduzeće „Polet|| Plandište

Dom zdravlja ||1. Oktobar|| Plandište

Centar za socijalni rad Plandište

Kulturno obrazovni centar “Vuk Karadžić” Plandište

Narodna biblioteka Plandište

Osnovna škola „Dositej Obradović“ Plandište

Osnovna škola „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica

Dečiji vrtić „Srećno detinjstvo“ Plandište

Javno preduzeće „Polet“ Plandište
Dom zdravlja „1. Oktobar“ Plandište
Centar za socijalni rad Plandište
Kulturno obrazovni centar „Vuk Karadžić“ Plandište
Narodna biblioteka Plandište
Osnovna škola „Dositej Obradović“ Plandište
Osnovna škola „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda
Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica
Predškolska ustanova „Srećno detinjstvo“ Plandište
Istorijski arhiv Bela Crkva