Nova, 100. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 07.03.2019. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 10 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 98. i 99. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo razmatrati i utvrđivati Predlog Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište a nakon toga i Predloga Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2019. godinu. Na dnevnom redu predstojeće sednice su i Utvrđivanje Predloga Programa korišćenja sredstava od naplata naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište za 2019. godinu,  utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Plandište za period januar – decembar 2018. godine, Predlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Plandište i organizovanju javne rasprave, Predlog Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u 2018. godini i Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište.

Pretposlednja i poslednja tačka  saziva nove 100. sednice Opštinskog veća su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica, a nakon toga i tekuća pitanja.

Kompletan Saziv za 100. sednicu Opštinskog Veća sa materijalom možete pogledati ovde.